கவிதையின் கைபிள்ளை இதில் கருத்துரைத்துள்ளார்
Preethypriya
November 21, 2015 03:30 பிப
துயிலெழுப்ப  குடத்துக்குள்ளிருந்து  கூடம் வந்திருக்கின்றது  இந்த அகல்,  கூரை ஏறத்துடிக்கிறது ,​​  கோழி பிடிக்க அல்ல,  கூவும் சேவலாய்  குவலயத்தின் துயிலெழுப்ப .  புதிர்  தீபம் ...
கா.உயிரழகன், varun19 மற்றும் 2 நபர் இதில் கருத்துரைத்துள்ளார்க்ள்
வினோத் கன்னியாகுமரி, காளீஸ் மற்றும் நபர்கள் இதை விரும்புகிறார்கள்
ஜோஸ் and கவிதையின் கைபிள்ளை commented on this
வினோத் கன்னியாகுமரி, ஜோஸ் மேலும் 1 நபர் இதை விரும்புகிறார்கள்
கவிதையின் கைபிள்ளை இதில் கருத்துரைத்துள்ளார்
Preethypriya
November 21, 2015 03:11 பிப
குடியரசு  தன் கைகளால்  முடி சூட்டிய  முடியரசு  இந்த கவியரசு.  எதுகை மோனை மட்டுமல்ல,  எல்லா அணிகளும்  எதிர் கேள்வி கேளாமல்  ஏவல் செய்கின்ற  கவியரசு இவன்.  யாப்பு புரவிகளில்  இவன் வலம் ...
கவிதையின் கைபிள்ளை இதில் கருத்துரைத்துள்ளார்
Preethypriya
November 21, 2015 03:09 பிப
பேசுவது 'ஹே ராம்'  இளவேனிலின் இளம் தளிர்களே !  'தூக்கி,  தோளில் வையுங்கள் ;  சுமக்கிறோம் இந்தியாவை' என்று  மார் தட்டும்  இந்தியாவின் 'அட்லஸ் 'களே !  விலா எலும்புகளை  வெளிச்சம் ...
மேலும் தரவேற்று