தமிழ் நண்பர்கள் இதை விரும்புகிறார்
A SARAVANAKUMAR
டிசம்பர் 08, 2018 08:43 முப
ஆண்: செண்பக தோப்புக்குள்ள சேவல் ஒன்னு காத்திருக்கு சீக்கிரமா வாடி புள்ள அந்தி சாயும் நேரத்துக்குள்ள பெண் : என் அப்பனிட்ட சொல்லி இருக்கேன் அவசரம் ஒன்னுமில்ல அப்படியே நில்லு அங்க வச்சுடுவான் சூப் சூடு ...
தமிழ் நண்பர்கள் இதை விரும்புகிறார்
A SARAVANAKUMAR
டிசம்பர் 08, 2018 08:42 முப
தாழ் கொண்டு திறவாயோ தாகம் கொண்ட நெஞ்சத்தை!நாழ் கொண்டு வாராயோ நான் கண்ட விஞ்சத்தை!ஞாழ் கொண்டு இசைப்பாயோ யான் காணா இஞ்சத்தை! அள்ளி கொண்டு தருவாயோஅச்சமில்லா அஞ்சத்தை!தோள் கொண்டு நிற்பாயோ துணிவில்லா ...
தமிழ் நண்பர்கள் இதை விரும்புகிறார்
A SARAVANAKUMAR
டிசம்பர் 08, 2018 08:39 முப
  விதைத்த நெல்லு நிர்வாணமாய் நிற்குது! விதைத்தவனோ கோவனத்தோடு நிற்கிறான்! பத்து பிள்ளை பெத்தவளும் ஒத்த சொல் சொல்ல நெல்லு முனையால் கிள்ளுறாள்! பாசம் வைத்து விளைந்த நெல்லு பைத்தியமா ஆக்குது! ஒரு பருக்க ...
தமிழ் நண்பர்கள் இதை விரும்புகிறார்
A SARAVANAKUMAR
டிசம்பர் 08, 2018 08:37 முப
தோழி: ஆம்பல் இடையழகே ஆழி பேரழகே! அல்லி மலர்த்தொடுத்து ஆடி வரும் தேரழகே! யார் காண கலங்கியதோ தேயாத பிறை ஒன்று! தலைவி: பிழை இல்லா பிறை ஒன்று !உறை இல்லா வாள் கண்டு! ஊடலின் மேன்மை கண்டு ! உறைகிறது தேய்ந்த ...
தமிழ் நண்பர்கள் இதை விரும்புகிறார்
A SARAVANAKUMAR
டிசம்பர் 08, 2018 08:35 முப
அன்னையின் மனதறிந்து! தந்தையை இடை மறித்து! தன் முகம் தானிழந்து! வட யாணை முகம் தானனிந்த சிவனின் திருமகனே எங்களின் பெருமகானே எங்கள் எண்ணம் சித்தி பெற வாழ்வும் புத்தி பெற வாழ வேண்டும் நாங்கள்! ஆள வேண்டும் ...
மேலும் தரவேற்று