தமிழ் நண்பர்கள் and கா.உயிரழகன் liked this
A SARAVANAKUMAR
டிசம்பர் 17, 2018 07:42 பிப
பள்ளி பருவத்தில அள்ளி போகல!அள்ளி போகயில துள்ளி போனவளே!துள்ளி போனவளை கிள்ளி போகல!கிள்ளி போகாம தள்ளி போனேனே!தள்ளி போனதால உள்ளி ஆனேனே!உள்ளியான எனை அல்லி ஆண்டாளே!ஆளும் அல்லிக்கு பள்ளி நான்தானே!பள்ளி ...
Prabaharan Ganesan இதில் கருத்துரைத்துள்ளார்
தமிழ் நண்பர்கள், கா.உயிரழகன் மேலும் 1 நபர் இதை விரும்புகிறார்கள்
A SARAVANAKUMAR
டிசம்பர் 14, 2018 10:57 முப
  தினா கண்ட கனா ஒன்று! நித்தம் கண்ணில் உலா வந்து! மணா ஆகும் நிலை கண்டு! மணையில் வைத்தான் மனதை இன்று! பிரியாவுடையான் பிரியம் கண்டு! மதியாய் ஒளிரும் தன் முகம் கொண்டு! மணையில் அமர்ந்தாள் நாணல் ...
தமிழ் நண்பர்கள் and கா.உயிரழகன் liked this
A SARAVANAKUMAR
டிசம்பர் 11, 2018 03:13 பிப
முறுக்கு மீசை கொண்டு முழங்கிய தேசம் கண்டு பிதற்றிய ஆங்கில பெண்டிர் அன்று! கூரிய பார்வை கொண்டு கூறிய வார்த்தை கண்டு குலைந்த ஆங்கில பெண்டிர் அன்று! முண்டாசு கவியை கண்டு முகில் கூட தீண்டியதே தீண்டாமையின் ...
தமிழ் நண்பர்கள் இதை விரும்புகிறார்
A SARAVANAKUMAR
டிசம்பர் 08, 2018 08:46 முப
சாலை ஓர சீலை மறைவிலே ஓலை இல்லா ஒத்த குடிசையிலே ஒய்யாரமாய் ஒண்டி பிழைக்கையில் நாத்திகம் பேச வந்தவனோ நய்யாண்டி பார்வை தொடுக்கிறான் ஆத்திகம் பேச வந்தவனோ ஆணவத்தில் அள்ளி கெடுக்கிறான் பகுத்தறிவு பேச ...
தமிழ் நண்பர்கள் இதை விரும்புகிறார்
A SARAVANAKUMAR
டிசம்பர் 08, 2018 08:45 முப
  மானிடந்தான் மயங்குதே மனசுக்குள்ள தயங்குதே ஆத்துக்குள்ள இறங்கும்போது சின்ன மீனும் துள்ளுதே சீலை வச்சு மீன் பிடிச்சா சிக்காமத்தான் ஒதுங்குதே வேட்டிய வச்சு மீன் புடிச்சா சிக்காதெல்லாம் ...
மேலும் தரவேற்று