மல்லி... இதை விரும்புகிறார்
வேதாந்த கவியோகி நாகசுந்தரம்
*விழித்தெழட்டும் வீரமகள்!* அடிமைத்தனம் செய்வார், ஆண்களே உயர்வென்பார், துடியிடை என்று சொல்வார், ஆண்டாள் அன்றே சொல்லிவிட்டாள் தூங்காதே இனி நீயும் என! தூக்கமதை தூரவிட்டு விழித்தெழட்டும் வீரமகள்! கண்ணை ...
கவிதையின் கைபிள்ளை இதில் கருத்துரைத்துள்ளார்
pandima, G.ரமேஷ் மற்றும் நபர்கள் இதை விரும்புகிறார்கள்
வேதாந்த கவியோகி நாகசுந்தரம்
செல்லாமல்போன ஐநூறும் ஓர் முதியவரும் (ஆக்கம் – நாகசுந்தரம்)   மதிப்பின் உச்சியிலே ஓர்நாள் இருந்தோம். செல்லா காசானோம் ஓர்நாள் இன்று கல்லாவில் இருந்தாலும் ஓர் பொருட்டே இல்லை பொல்லாப்பை சுமந்ததுவே ...
pandima இதை விரும்புகிறார்
வேதாந்த கவியோகி நாகசுந்தரம்
*இறங்கி வருவாய்* (நாக சுந்தரம்) நெடுமாலே உன் உறக்கம் இன்னும்  கலையவில்லையா நான் கூவும் குரல் உனக்கு கேட்கவில்லையா? என் அக்ஞாந உறக்கம் தனை விலக்கவேண்டுமே நீயோ மாயையினை ...
கணேசன் இதில் கருத்துரைத்துள்ளார்
முகில் நிலா, காளீஸ் மற்றும் நபர்கள் இதை விரும்புகிறார்கள்
வேதாந்த கவியோகி நாகசுந்தரம்
பாரதி நினைவில் ஒரு பா....... நாகசுந்தரம்   எங்கு சென்றாய் எம்மை விட்டு ஏகாந்தமாக பொங்கி வரும் புதுக்கவிதை தந்த பாரதி நீயே   அன்று சொன்னாய் அறிவுரைகள் அற்புதமாக இன்று அதை மறந்து ...
கணேசன், வேதாந்த கவியோகி நாகசுந்தரம் மற்றும் 2 நபர் இதில் கருத்துரைத்துள்ளார்க்ள்
pandima, கா.உயிரழகன் மற்றும் நபர்கள் இதை விரும்புகிறார்கள்
வேதாந்த கவியோகி நாகசுந்தரம்
வரவேற்பு  காலால் மிதித்தாலும் வீட்டிற்குள் வரவேற்பு மிதியடி                          இலவசம் நாளைக்கு அரிசி இல்லை சமையலுக்கு இலவச க்ரைண்டர் வாங்க கியூ வாட்சப் உலகம் உலகம் என் சட்டை பையில் ...
மேலும் தரவேற்று