அஞ்சனா தேவி
ஜூலை 07, 2015 01:29 பிப
 சில்லென்ற காற்றொன்று சல்லென்று வீசுதுசில்லென்ற காற்றொன்று சல்லென்று வீசுதுபச்சைக் காட்டினிலே -அதுதான்பாப நாசத்திலே...மீனொன்று துள்ளுது கொக்கொன்று தின்னுதுஆற்று தண்ணியிலே - அதுதான்தாமிர ...
மேலும் தரவேற்று