வினோத் கன்னியாகுமரி and nandhagopal commented on this
சுஷ்ருவா இதை விரும்புகிறார்
சேஷாத்ரி
ஆகஸ்ட் 26, 2012 01:18 பிப
  அரிக்கமேடு தொல்லியல் அகழாய்வு   முனைவர் சா. குருமூர்த்தி   அரிக்கமேடு புதுச்சேரி மாநிலத்தில் அமைந்துள்ள ஒரு சிறிய சிற்றூர். இது முன்பே முனைவர் மார்டிமர் வீலரால் 1942 ...
nandhagopal இதில் கருத்துரைத்துள்ளார்
சேஷாத்ரி
ஆகஸ்ட் 23, 2012 04:31 பிப
  திருவேற்காடு தொல்லியல் அகழாய்வு     திருவேற்காடு சென்னைக்கு அருகே பூந்தண்மல்லி பெங்களூர் நெடுஞ்சாலையில் இருந்து சில அயிர் மாத்திரிகள் (kilo meter) கிளைத்துப் பிரியும் சாலை வழியே ...
nandhagopal இதில் கருத்துரைத்துள்ளார்
சேஷாத்ரி
ஆகஸ்ட் 23, 2012 10:07 முப
  அப்புக்கல்லு தொல்லியல் அகழாய்வு   பேராசிரியர் முனைவர் சா. குருமூர்த்தி     அப்புக்கல்லு வேலூர் மாவட்டத்தில் அணைக்கட்டுப் பகுதிக்கு அருகில் இடம் கொண்டுள்ளது. ...
Guru.K, siva siva and 1 other commented on this
சேஷாத்ரி
சேஷாத்ரி
கட்டுரையின் கீழ் உங்கள் கருத்துகளை காணமுடியவில்லையே

சேசாத்திரி
மேலும் தரவேற்று