மனோ ரெட்
November 29, 2016 01:04 பிப
முதல் குழந்தை பெண் என்றதால் அம்மாவிடமும் மாமியாரிடமும் பேச்சு வாங்கி, அடுத்ததையும் பெண்ணாகப் பெற்றெடுத்து அத்தனை பேரையும் எதிர்க்கிறாள்! அப்பாவிற்குப் பிடித்த பெண்ணாக தனக்கென வைத்திருந்த ...
மனோ ரெட்
November 26, 2016 10:02 முப
எல்லோருக்கும்  தேவைப்படுகிறது பல நேரங்களில் பணம் சில நேரங்களில் மானம். . உடல் விற்ற பணத்தில்  உடைகள் வாங்கப்படுகின்றன. கடவுளைப் பார்க்க  பணம் கொடுத்துவிட்டு, வேண்டுதலின் பெயரில் திருப்பி ...
மனோ ரெட்
November 08, 2016 03:11 பிப
பண்டிகை நாட்களிலெல்லாம் கதவுகளைக் கழுவி பூவுடன் பொட்டுவைப்பது அம்மாவுக்குப் பிடிக்கும்! அப்பாவுக்கும் கதவுக்கும் அப்படியொரு பந்தம்! அவர் திறக்கும் அழகே அவர் வரவைச் சொல்லிவிடும்! மச்சு ...
மனோ ரெட்
November 08, 2016 03:07 பிப
கேள் பெண்ணே கேள்! இது நகரப் பேருந்தல்ல நரகப் பேருந்து. உனக்காகப் பேசும் பெண்ணியவாதிகளை பேருந்துகளில் தேடாதே!   சீண்ட வரும் சிறு நரிகளை கவனத்தில் கொள்! அற்ப சுகம் தேடும் கயவர்கள் கூட்டம் உன் ...
மனோ ரெட்
செப்டம்பர் 03, 2016 02:47 பிப
ஊரின் எல்லை தாண்டி ஒலிபரப்பாகிக் கொண்டிருந்த ஒப்பாரிச் சத்தமும் முற்றத்துக் கூட்டத்தில் கேட்ட முனுமுனுப்புச் சத்தங்களும் சாவு வீட்டை சலசலப்பாக்கி இருந்தது. அழுதழுது ஓய்ந்தவர்கள்  காபிக்களிலும் ...
மேலும் தரவேற்று