தறுதலையான்
ஏப்ரல் 10, 2015 09:17 பிப
நம் முன்னதாய் இருக்கும் ஊசிவடிவானதைப் போலத்தான்.. இடதுபுறம் கடந்திருந்த சற்றுப் பரவலாயிருந்ததும் … வலதுபுறம் நாம் எதிர்நோக்கவிருப்பது ஊசியும் பரவலும் கலந்து கொஞ்சமேனும் வளைந்திருக்கலாம்… நமக்கான ...
தறுதலையான்
மார்ச் 08, 2015 07:18 முப
கிரகணத்தன்றைய அதிகாலையில் படிதாண்டியிருந்தார் கடவுள்... யுகங்களாய் விடலையாக வீற்றிருந்தும் இதைகூட செய்யாதிருந்தால் என்னும் .... சுயப் பரிதாபமாயிருக்கலாம்... நாத்திகச் சுரங்கள் ...
தறுதலையான் இதை விரும்புகிறார்
தறுதலையான்
மார்ச் 04, 2015 10:01 முப
விலாசங்களின் பின் டிரான்ஸ்போர்ட்கள் தகர்த்து ரதங்களாகி விட்டிருந்த இந்நாள் காலைப் பொழுதொன்றின் நகர்நோக்கிய பயணத்தில்... அநேக இருக்கைகளிலும் நாளைய பாரதங்கள்...அவரவர் செவிகளும் வெள்ளையோ.... கருப்போ.. ...
தறுதலையான் and வைஷ்ணவி சிவலிங்கம் commented on this
முகில் நிலா and வைஷ்ணவி சிவலிங்கம் liked this
தறுதலையான்
ஜனவரி 12, 2015 06:50 முப
வழக்கம் போலவே தேநீரோடு மடிப்புக்கலையாமல் வந்துவிட்டிருந்தது அன்றைய செய்தித்தாள் ..அடுத்த பத்து வருடங்களுக்கான புல்லுக்கட்டுக்கு மந்தை மாறியிருந்தது ஆடு...ராச தந்திரமென சொல்லப்பட்டிருந்தது அது ..யாரோ ...
தறுதலையான் and மோகன் ராஜ் commented on this
தறுதலையான்
டிசம்பர் 30, 2014 01:43 பிப
இந்நாள் தொன்மமாகிவிட்டிருந்த இதனைப் போலொரு எதிர்கால நாளில்....பனைக்கணுக்களில் தண்ணீர்ச்சொட்டு கொத்திக் காகம்.... தாகம் தணித்துக் கரைந்திருக்கும்....சுழல்காற்று அள்ளிப் போயிருந்த புழுதியின் மிச்சம் ...
மேலும் தரவேற்று