மகிழ் கோவன், பூங்கோதை செல்வன் மேலும் 1 நபர் இதை விரும்புகிறார்கள்
பாவலர் கருமலைத்தமிழாழன்
எதற்காய்  நீதி  நூல்கள் பாவலர் கருமலைத்தமிழாழன்   திருக்குறளில்    சொல்கின்ற   கருத்தைப்  போன்று             திகழ்நீதி   நூல்கள்இவ்   வுலகில்   உண்டோ அரும்நூல்கள்   பதினென்கீழ்க்   கணக்கில்   ...
பூங்கோதை செல்வன் and பாவலர் கருமலைத்தமிழாழன் commented on this
கார்த்திகேயன், பூங்கோதை செல்வன் மேலும் 1 நபர் இதை விரும்புகிறார்கள்
பாவலர் கருமலைத்தமிழாழன்
இலவசம்  என்னும்  வசியம் பாவலர்  கருமலைத்தமிழாழன்   இலவசங்கள்   மக்கள்தமை   வசியம்  செய்தே -----இயல்பான   வாழ்க்கையினை   முடக்கிற்  றின்று இலவசங்கள்   உழைக்கவேண்டும்   என்று  ...
பாவலர் கருமலைத்தமிழாழன் and தேவா கார்த்திக் liked this
பாவலர் கருமலைத்தமிழாழன்
இரக்கமற்ற  வெய்யில் பாவலர்  கருமலைத்தமிழாழன்   பட்டுப்போல்  இருக்கின்ற  குழந்தை  உடலைப்      பவளம்போல்  சிவக்கவைத்தே  எரியச்  செய்தாய் ! திட்டுதிட்டாய்க்  கொப்புளங்கள்  எழுப்பிப் ...
பாவலர் கருமலைத்தமிழாழன்
ஏப்ரல் 29, 2016 05:14 முப
(29-4-16  இன்று பாவேந்தர்  பிறந்த நாள் ) முகவரி தந்த பாவலன் பாரதிதாசன் பாவலர்  கருமலைத்தமிழாழன்   வரிகளிலே    முருகனையே   முதலில்  பாடி ----வளர்ந்திட்ட   அறிவாலே  பாதை  மாற்றிப் பெரியாரின்   ...
மேலும் தரவேற்று