பாவலர் கருமலைத்தமிழாழன்
ஜல்லிக்கட்டை  வென்றெடுக்க வாரீர் பாவலர் கருமலைத்தமிழாழன்   தமிழினத்தின்   அடையாளம்   ஜல்லிக்  கட்டு             தமிழ்ப்பண்பின்  குறியீடு   ஜல்லிக்  கட்டு தமிழர்தம்  தொன்மைகுடி   ஆயர்   ...
பூங்கோதை செல்வன் and பாவலர் கருமலைத்தமிழாழன் commented on this
பூங்கோதை செல்வன், கணேசன் மேலும் 1 நபர் இதை விரும்புகிறார்கள்
பாவலர் கருமலைத்தமிழாழன்
எழுத்துப்  போலிகள் பாவலர் கருமலைத்தமிழாழன்   வறுமையிலே   வாடுகின்ற   எழுத்தா  ளர்தம்             வளமான  எழுத்துகளை   விலைக்கு   வாங்கி சிறுமையாகச்  சிலரிங்கே   அவரெ  ழுத்தாய்             ...
பூங்கோதை செல்வன் and pandima liked this
பாவலர் கருமலைத்தமிழாழன்
எதற்காய்  நீதி  நூல்கள் பாவலர் கருமலைத்தமிழாழன்   திருக்குறளில்    சொல்கின்ற   கருத்தைப்  போன்று             திகழ்நீதி   நூல்கள்இவ்   வுலகில்   உண்டோ அரும்நூல்கள்   பதினென்கீழ்க்   கணக்கில்   ...
பூங்கோதை செல்வன் and பாவலர் கருமலைத்தமிழாழன் commented on this
கார்த்திகேயன், பூங்கோதை செல்வன் மேலும் 1 நபர் இதை விரும்புகிறார்கள்
பாவலர் கருமலைத்தமிழாழன்
இலவசம்  என்னும்  வசியம் பாவலர்  கருமலைத்தமிழாழன்   இலவசங்கள்   மக்கள்தமை   வசியம்  செய்தே -----இயல்பான   வாழ்க்கையினை   முடக்கிற்  றின்று இலவசங்கள்   உழைக்கவேண்டும்   என்று  ...
பாவலர் கருமலைத்தமிழாழன் and தேவா கார்த்திக் liked this
பாவலர் கருமலைத்தமிழாழன்
இரக்கமற்ற  வெய்யில் பாவலர்  கருமலைத்தமிழாழன்   பட்டுப்போல்  இருக்கின்ற  குழந்தை  உடலைப்      பவளம்போல்  சிவக்கவைத்தே  எரியச்  செய்தாய் ! திட்டுதிட்டாய்க்  கொப்புளங்கள்  எழுப்பிப் ...
மேலும் தரவேற்று