கா.உயிரழகன், கார்த்திகேயன் மற்றும் நபர்கள் இதை விரும்புகிறார்கள்
பூங்கோதை செல்வன்
ஜனவரி 13, 2018 11:53 முப
எல்லாம் கலைந்து  போனது நீ இல்லாமல்,  எல்லாம் சிதறிப்போனது நீ இல்லாமல், நீயே எல்லாம் ஆனாய் ... நினைவுகளை மட்டும் விட்டு விட்டு மறைந்ததெப்படி ...  சேர்ந்திருந்த உள்ளங்கள் உன் மறைவால்  திசைகள் ...
கணேசன் and கா.உயிரழகன் commented on this
கா.உயிரழகன் and முகில் நிலா liked this
பூங்கோதை செல்வன்
பூங்கோதை செல்வன்
எல்லாம் கலைந்து போனது நீ இல்லாமல்,
எல்லாம் சிதறிப்போனது நீ இல்லாமல்,
நீயே எல்லாம் ஆனாய் ... நினைவுகளை மட்டும் விட்டு விட்டு மறைந்ததெப்படி ...
சேர்ந்திருந்த உள்ளங்கள் உன் மறைவால்
திசைகள் மாறிப்போனதே .. நீ அறிவாயா?
கணேசன் and கா.உயிரழகன் commented on this
கா.உயிரழகன் and முகில் நிலா liked this
பூங்கோதை செல்வன்
பூங்கோதை செல்வன்
மீண்டு வந்தாய்
மீண்டும் வந்தாய் -எம்
மீது கொண்ட பாசமோ
மீந்திருந்த உணர்வோ...
வந்தாய் மீண்டும்... வாழ்த்துகிறேன்
நீ நீடு வாழ்வாய் ...
pandima and கவிதையின் கைபிள்ளை commented on this
செ. சக்கரவர்த்தி, கவிதையின் கைபிள்ளை மற்றும் நபர்கள் இதை விரும்புகிறார்கள்
பூங்கோதை செல்வன்
டிசம்பர் 19, 2016 02:32 பிப
 வெறுமையும் தனிமையின் விகாரங்களும்  விரட்டி விரட்டிக்கொண்டேயிருக்க  கைகளை பற்றிக் கொண்டே பலம் கொடுத்த நீ  காணாமல் காற்றோடு கரைத்துவிட  நீநிரம்பிக்கிடந்த  வெற்றிடங்களை   நிரப்ப உன் நினைவுகளும் ...
கா.உயிரழகன், கணேசன் மற்றும் 2 நபர் இதில் கருத்துரைத்துள்ளார்க்ள்
கா.உயிரழகன், கவிதையின் கைபிள்ளை மற்றும் நபர்கள் இதை விரும்புகிறார்கள்
பூங்கோதை செல்வன்
November 27, 2016 10:37 முப
கார்த்திகையின் கனல்பூக்களே விடுதலையின் வித்துக்களே ஆர்த்தெழும் உணர்வலைக்குள் ஆழ்த்திவிட்ட வேங்கைகளே சாற்றுகிறேன் பாமாலை சாவை வென்ற நாயகரே தேடியும்மை விழிசோர தெம்பிழந்து மனம் சோர கூடிழந்த ...
மேலும் தரவேற்று