தமிழ் நண்பர்கள் and கா.உயிரழகன் liked this
கா.உயிரழகன்
ஜனவரி 01, 2019 09:33 பிப
பாவினம்: பல விகற்ப இன்னிசை வெண்பா தலைப்பு: எது சிறப்பு?   ஆண்டும் அகவையும் தானாக மாறுமே  மீண்டுந்தான் நுட்பங்கள் மாறுமே - என்றும் இலக்கை அடையாது பின்னேறா தேநீ இலக்கை அடைந்தால் சிறப்பு!  
ஆய்க்குடியின் செல்வன், தமிழ் நண்பர்கள் மேலும் 1 நபர் இதை விரும்புகிறார்கள்
கா.உயிரழகன்
November 17, 2018 05:01 பிப
பொய்யைச் சொல்லிப் போட்டு - அதை மெய்யென ஒப்புவிக்க முயலுவதால் உளநோய் தான் கிட்ட நெருங்குமே! மெய்யைச் சொல்லிக் கொண்டேயிரு ஒரு நோயும் உன்னை நெருங்காதே!   பொய்யைச் சொல்ல வைத்தது 'நான்' என்ற முனைப்பு ...
கா.உயிரழகன் and ஆய்க்குடியின் செல்வன் liked this
கா.உயிரழகன்
ஜூலை 31, 2018 03:37 முப
ஒவ்வொருவர் எழுத்தும் வேறுபட்டாலும் ஒரு சிலரின் புனைவு (கற்பனை) ஒன்றுபடலாம் தான்! - அது இலக்கியத் திருட்டாகாதே! ஒருவர் எழுதியது போல மற்றொருவர் எழுதியிருந்தால் எவரது எழுத்தைப் ...
R.S.ALLWIN இதில் கருத்துரைத்துள்ளார்
R.S.ALLWIN இதை விரும்புகிறார்
கா.உயிரழகன்
May 13, 2018 06:34 பிப
தாயில்லாமல் நானில்லை - அந்த தாயில்லாமல் நீங்களும் என்னை சந்தித்திருக்க வாய்ப்பில்லை! - எந்த துன்பத்திலும் தாயை நினைக்காமல் நானும் இருந்ததில்லை! 
ரெய்கி குணா இதை விரும்புகிறார்
மேலும் தரவேற்று