கா.உயிரழகன்
ஜனவரி 14, 2020 10:49 பிப
தமிழாண்டின் நல்முதல்நாள் நம்பகல வன்திருநாள் தைப்பொங்கல் வாழ்த்து உமக்கு!                                        (இரு விகற்பக் குறள் வெண்பா) உலகத் தமிழருக்குத் தான் புத்தாண்டுத் திருநாள்! உழவரின் உற்ற ...
கா.உயிரழகன்
கா.உயிரழகன்
இனிய ஆங்கிலப் புத்தாண்டு வாழ்த்துகள்.
கா.உயிரழகன்
கா.உயிரழகன்
எல்லோருக்கும் இனிய தீபாவளி வாழ்த்துகள்
கவிதையின் கைபிள்ளை இதில் கருத்துரைத்துள்ளார்
நமது களம் and கா.உயிரழகன் liked this
கா.உயிரழகன்
செப்டம்பர் 01, 2019 05:46 பிப
இறைவனடி சேர்ந்து 01/09/2016 - 01/09/2019 என மூன்றாண்டுகள் நிறைவானாலும் "தமிழ்நண்பர்கள்.கொம் தளத்தின் நிறுவுனர் நண்பர் திரு.வினோத் கன்னியாகுமரி அவர்கள் என் உள்ளத்தில் வாழ்கின்றார். நான் வலையுலகில் ...
மேலும் தரவேற்று