சுவின்
October 05, 2018 11:34 முப
அரியணையில் அமரும் முன் தியாகி அரியணையில் அமர்ந்தபின் துரோகி  அவன்தான் ஊழலின் மன்னன். வாழ தகுதியற்றவன் இவ்வையகத்தில் பிறப்பதில்லை வாழ திராணியற்றவன் இவ்வையகத்தில் இருப்பதில்லை வாழ தகுதியுள்ளவர்களை ...
கா.உயிரழகன் and செநா liked this
சுவின்
பிப்ரவரி 14, 2018 02:09 பிப
கனவுகள் பலவற்றோடு படித்த ஏழையின் வாழ்வு கனவாகவே இருந்தது - இறுதியில் ஏழையின் வாழ்வும் கனவாகவே மாறியது – ஏனென்றால் கனவின் தொடக்கமும் புரியாது முடிவும் விளங்காது.   வாழ்வை வாழ பழகியவன் ...
செநா இதை விரும்புகிறார்
சுவின்
ஜனவரி 26, 2018 03:10 பிப
துன்பம் - ஓர் இணைப்பில் துன்பம் ஓர் இணைப்பின் கருவி இழந்த உறவை இணைப்பது துன்பம் மறந்த அன்பை நினைவூட்டுவது துன்பம் செய்ததவற்றை உணர்த்துவது துன்பம் பிறரதுநன்மைமட்டும் காண்பிப்பது ...
செநா இதை விரும்புகிறார்
சுவின்
ஜனவரி 26, 2018 03:04 பிப
சிந்தனையால் நீ ஆளப்பட்டால் ஞானி உன்னால் சிந்தனை ஆளப்பட்டால் நீ துறவி. கடந்த நிகழ்வு கானலாகவும் வரும் நிகழ்வு வைரமாகவும் தோன்றலாம் - ஆனால் நடப்பு நிகழ்வே உன் வரலாறாகும். என்னில் இல்லாத ஒன்றை ...
முகில் நிலா and செநா liked this
சுவின்
ஜனவரி 16, 2018 01:56 பிப
கருவறை தாயின் கருவறையே தமையனின் வாழ்வறை காலம் கனிந்து சொல்லும் - அதுவே உண்மையின் உறவறை காலம்;;;;; காலம் அறிந்தவன் கெட்டுப்போவதில்லை காலம் கடந்தவன் வீழ்வதில்லை தாயின் கதறல் குழந்தாய்,    ...
மேலும் தரவேற்று