கா.உயிரழகன் and செநா liked this
சுவின்
பிப்ரவரி 14, 2018 02:09 பிப
கனவுகள் பலவற்றோடு படித்த ஏழையின் வாழ்வு கனவாகவே இருந்தது - இறுதியில் ஏழையின் வாழ்வும் கனவாகவே மாறியது – ஏனென்றால் கனவின் தொடக்கமும் புரியாது முடிவும் விளங்காது.   வாழ்வை வாழ பழகியவன் ...
செநா இதை விரும்புகிறார்
சுவின்
ஜனவரி 26, 2018 03:10 பிப
துன்பம் - ஓர் இணைப்பில் துன்பம் ஓர் இணைப்பின் கருவி இழந்த உறவை இணைப்பது துன்பம் மறந்த அன்பை நினைவூட்டுவது துன்பம் செய்ததவற்றை உணர்த்துவது துன்பம் பிறரதுநன்மைமட்டும் காண்பிப்பது ...
செநா இதை விரும்புகிறார்
சுவின்
ஜனவரி 26, 2018 03:04 பிப
சிந்தனையால் நீ ஆளப்பட்டால் ஞானி உன்னால் சிந்தனை ஆளப்பட்டால் நீ துறவி. கடந்த நிகழ்வு கானலாகவும் வரும் நிகழ்வு வைரமாகவும் தோன்றலாம் - ஆனால் நடப்பு நிகழ்வே உன் வரலாறாகும். என்னில் இல்லாத ஒன்றை ...
முகில் நிலா and செநா liked this
சுவின்
ஜனவரி 16, 2018 01:56 பிப
கருவறை தாயின் கருவறையே தமையனின் வாழ்வறை காலம் கனிந்து சொல்லும் - அதுவே உண்மையின் உறவறை காலம்;;;;; காலம் அறிந்தவன் கெட்டுப்போவதில்லை காலம் கடந்தவன் வீழ்வதில்லை தாயின் கதறல் குழந்தாய்,    ...
கணேசன் இதில் கருத்துரைத்துள்ளார்
முகில் நிலா and செநா liked this
சுவின்
ஜனவரி 16, 2018 01:32 பிப
தோழமை துன்பத்தில் துவண்டு இன்பத்தில் இணைவது மட்டுமல்ல நட்பு – மாறாகச் சாவை கடந்து வாழ்;வாக இணைவதும் தரித்திரத்தை உடைத்து சரித்திரம் படைக்க வைப்பதும், நொறுங்கிய இதயத்தை சிதறாமல் ...
மேலும் தரவேற்று