ரெய்கி குணா, KalpanaBharathi and 1 other commented on this
ரெய்கி குணா
ரெய்கி குணா
அரசியல் என்றால் என்ன ?
அரசியல் வாதி என்பவர் யார் ?
ரெய்கி குணா இதில் கருத்துரைத்துள்ளார்
ரெய்கி குணா இதை விரும்புகிறார்
ரெய்கி குணா, jayaraman.p.s and 1 other commented on this
ரெய்கி குணா and வினோத் கன்னியாகுமரி commented on this
ரெய்கி குணா இதை விரும்புகிறார்
ரெய்கி குணா
மார்ச் 11, 2014 06:18 பிப
ரெய்கி என்பது ஒரு ஜப்பானிய வார்தை விளக்கம் இதோ ,,, ( ரெய் , என்றால்  பிரபஞ்ஜம்  )     ( கி‍‍ ,  என்றாள் சக்தி )   தமிழில் பிரபஞ்ஜ சக்தி ,,, இவை  நம் நாட்டில்  இருந்து சென்ற நோக்குவர்மம், தொடுவர்மம் ...
மேலும் தரவேற்று