ரெய்கி குணா
May 17, 2018 01:28 முப
காளான் பூரி என்று பானிபூரி கடையில் வாங்கி சாப்பிட்டு உங்கள் உடல் நலனை கெடுத்துக்கொள்வதுடன்.உங்கள் மனைவி,பிள்ளைக்கும், நண்பருக்கும், வாங்கி சுவைக்க வேண்டாம்,மைதாமாவு,கலர் ...
ரெய்கி குணா
மார்ச் 11, 2014 06:18 பிப
ரெய்கி என்பது ஒரு ஜப்பானிய வார்தை விளக்கம் இதோ ,,, ( ரெய் , என்றால்  பிரபஞ்ஜம்  )     ( கி‍‍ ,  என்றாள் சக்தி )   தமிழில் பிரபஞ்ஜ சக்தி ,,, இவை  நம் நாட்டில்  இருந்து சென்ற நோக்குவர்மம், தொடுவர்மம் ...
மேலும் தரவேற்று