கார்த்திகா AK
ஆகஸ்ட் 15, 2015 06:07 பிப
இருள் வானின் நீள் பக்கங்களில் சலனங்களற்றுத் திறக்கிறேன் சுவடுகள் அற்ற என் பாதங்களை தீண்டும் முன்பனி கரங்களை சேர்க்கும் குளிர்க் காதலன் உயிர் இழையோடும் மெல்லிய மூச்சுக் காற்று நட்சத்திரங்கள் புடை ...
கார்த்திகா AK
ஆகஸ்ட் 15, 2015 06:00 பிப
இந்த சந்தியா கால நேரத்தை சில்லிடும் துளிர்க் கரங்களால் வளைத்துக் கொண்டிருக்கிறது பட்டுத் தூறல்களில் பந்தலிடும் பருவமழை நெடுஞ்சாலை ஒன்றில் மழைத் தோழியுடன் ஆடுகிறேன்.. விழி விரியும் கண்களை குடை கொண்டு ...
கார்த்திகா AK
ஆகஸ்ட் 15, 2015 05:41 பிப
அன்று அவர்தம் கண்ணீரில் உதிரம் சொட்டியது சுதந்திரம் எங்கள் மூச்சென முழங்கிய இளைஞர்கள் உயிர் ஈந்து நாடு காத்தனர் இன்றைய அவசர உலகமும் இணையதளமும் கட்டிப் போட்ட என் இளையசமுதாயமே நீ ...
கார்த்திகா AK
ஆகஸ்ட் 15, 2015 05:36 பிப
//கூர் வாளை விடவும் வலியவை சொற்கள்// ஒருவர் பேசும்போது அவரைப் பற்றிய நல்ல எண்ணங்கள் வலுப் பெறுகின்றன..இல்லையென்றால் சொற்களின் மேல் நம்பிக்கையின்றிப் போய்விடுகிறது.. நாம் பேசும் வார்த்தைகள் மற்றவர் ...
கார்த்திகா AK
ஆகஸ்ட் 15, 2015 05:26 பிப
"நீ ஏதாவது அதிசயம் நிகழட்டும் என்று காத்திருக்கிறாயா? உன்னை மாற்றப் போகும் ஏதோ ஒன்றிற்காக ஏன் நேரத்தை வீணடிக்கிறாய்? நீயே ஓர் அதிசயமாய் மாறினால் என்ன!!" பிறவியிலேயே கைகளையும் கால்களையும் இழந்த இளைஞர் ...
மேலும் தரவேற்று