கன்னிகா
May 10, 2014 09:48 பிப
ஈரைந்து  திங்கள்சுமையின்னுப்  பாராமல்அடி வயிற்றில்  சுமந்துஎன்னை  ஈன்ரெடுத்தபாசப்பிணியே.................. முகத்தைக். காணும்  முன்னரேநேசிக்கத்  தெரிந்தஒரே  ஜிவனின் ...
கன்னிகா
ஏப்ரல் 24, 2014 08:14 முப
கனவுகளையும் கற்பனைகளையும்நான் வெறுக்கிறேன் அவை எத்தனை அழகாயினும்நிழல்களின் ஒப்பந்தங்களை விடநிஜங்களின் போராட்டமே எனக்கு பிடிக்கும் அதனால் தான்அனுதாப ...
மேலும் தரவேற்று