கன்னிகா
ஆகஸ்ட் 23, 2014 09:33 பிப
கனம் பொ௫த்திய இதயம் வலித்தி௫க்க தெம்பின்றி தேம்புகிறது காத்தி௫க்கும் விழிரண்டும் கண்ணீரோடு சண்டையிடுகிறது கவிதைக் கேட்கும் காகிதமே சேமித்த பறவைகளின் கீர்த்தனம் கொண்டு கவி எழுத ...
கன்னிகா
ஆகஸ்ட் 23, 2014 08:01 பிப
நான் நிலவு இல்லாத வானம் வானம் இல்லாத பூமி பூமி இல்லாத உயிர் உயிர் இல்லாத உடல் உடல் இல்லாத உறவு உறவு இல்லாத சிநேகம் சிநேகம் இல்லாத நட்பு நட்பு இல்லாத உள்ளம் உள்ளம் ...
கன்னிகா
ஆகஸ்ட் 20, 2014 10:21 முப
நான் இவளில்லைஎன்னால் ௨றுதியாய் சொல்ல முடியும்இவள் அவளில்லை அவளை நான் நன்றாக அறிவேன்அவள் இவளில்லைஅவள் கண்களில் எப்போதும்எத்தனை எத்தனை உவப்பு உய்யும்தன்னம்பிக்கை ஒளி௫ம்வார்த்தைகளில் விசாலத்தை அறிய ...
கன்னிகா
ஜூன் 18, 2014 12:42 பிப
   நேற்றைய  பலவீனங்கள்    நாளை நம் வாழ்க்கையின்      வெற்றிகளூக்கு அடித்தளங்கள்   இன்றைய வாழ்க்கைமுறை நேற்றைய பரிமானங்களின்  தொடர்ச்சியாய் வந்தவையே   ...
கன்னிகா
May 11, 2014 12:04 பிப
புனிதத்தின் நர்த்தனம்தாய்மையின் உன்னதம்யுக்தம் இல்லாத முத்தத்திலும்சத்தம் இல்லாதச் சங்கீதம்இசைத்த வானவில்லும் அம்மா......... உ௫ண்டுப் ...
மேலும் தரவேற்று