அமரர் கல்கி கிருஷ்ணமூர்த்தி
டிசம்பர் 05, 2014 01:09 பிப
5     இதற்கிடையில், சென்னை நகரெல்லாம் அமளி துமளியாயிருந்தது. தினந்தோறும் ஏழெட்டுப் பிரம்மாண்டமான பொதுக் கூட்டங்கள் நடந்தன. அவற்றில் கூடியிருந்தவர்களில் ஒருவர் விடாமல் அத்தனை பேரும் ஆச்சரியமான நீள ...
அமரர் கல்கி கிருஷ்ணமூர்த்தி
டிசம்பர் 05, 2014 01:06 பிப
1     நமது கதை 1941-ஆம் வருஷத்தில் ஆரம்பமாகிறது. இது கதை என்று வாசகர்களை நம்பச் செய்வதற்கு எனக்கு வேறு வழி ஒன்றும் தோன்றவில்லை. இந்த நாளில் நிஜத்தை நிஜம் என்று நம்பச் செய்வதே கடினமாயிருக்கிறது. கதையை, ...
அமரர் கல்கி கிருஷ்ணமூர்த்தி
டிசம்பர் 03, 2014 09:17 முப
அருணாசலத்தின் அலுவல்அமரர் கல்கி கிருஷ்ணமூர்த்தி1     இது ஒரு கதை. இந்தச் செய்தியை ஆரம்பத்திலேயே நான் வற்புறுத்திச் சொல்லாமற் போனால், ஒரு வேளை இதை ஒரு கட்டுரை என்றோ, பிரசங்கம் என்றோ நினைத்துக் ...
Guest இதில் கருத்துரைத்துள்ளார்
pandima and பிரபு liked this
அமரர் கல்கி கிருஷ்ணமூர்த்தி
November 29, 2014 08:03 முப
சுண்டுவின் சந்நியாசம்      நம்ம சுண்டுவை உங்களுக்குத் தெரியுமோ, இல்லையோ? தெரியும் என்று ஒப்புக் கொண்டு விடுங்கள்! தெரியாது என்று நீங்கள் சொன்னால் அவன் உங்களை விட்டு விடப் போகிறானா என்ன? முதுகு வலிக்கு ...
அமரர் கல்கி கிருஷ்ணமூர்த்தி
November 26, 2014 11:10 முப
அமர வாழ்வுமுன்னுரை     பர்மாவிலிருந்து தாய்நாட்டிற்குத் திரும்பி வந்த பிறகு என் உள்ளம் அமைதி இழந்து அலை பூண்டிருந்தது. ஓரிடத்தில் நிலையாக இருப்பது சாத்தியமில்லாமல் போயிற்று. என் மனோநிலையை வியாஜ்யமாகக் ...
மேலும் தரவேற்று