அமரர் கல்கி கிருஷ்ணமூர்த்தி
செப்டம்பர் 04, 2013 01:22 முப
சுபத்திரையின் சகோதரன் முன்னுரை     ஆண்டவன் திருவருளினால், இப்போது எங்கள் வாழ்க்கையில் அமைதி குடிகொண்டிருக்கிறது. இன்பம் நிலவுகிறது. நானும் என் மனைவியும் அளவிறந்த அன்பு வெள்ளத்தில் மூழ்கியிருக்கிறோம். ...
மேலும் தரவேற்று