கவிதையின் கைபிள்ளை இதில் கருத்துரைத்துள்ளார்
மகிழ் கோவன் இதை விரும்புகிறார்
முகில் நிலா
ஆகஸ்ட் 09, 2018 11:14 பிப
அதிகாலை எழுந்ததும்  விழிக்கும் கவலைகள்  அப்பாவிற்கு கண்ணாடி  அம்மாவிற்கு மருந்து  அக்கா மகனின் காதுகுத்து  மனைவிக்கு அடகுவைத்த நகை மீட்ட  மகளுக்கு உடைவாங்க  மகனுக்கு படிப்புச் செலவு  மளிகைக் ...
ஆய்க்குடியின் செல்வன் and கவிதையின் கைபிள்ளை commented on this
grace smile, மகிழ் கோவன் மற்றும் நபர்கள் இதை விரும்புகிறார்கள்
முகில் நிலா
ஆகஸ்ட் 08, 2018 11:03 பிப
எப்போதும் விரல் பிடித்தபடி என்னை வழிநடத்த ! என் சோகங்களுக்கு மடி தந்து தலை வருட! என் முகம் பார்த்து மட்டுமே பேசிச் சிரிக்க! தெரியாமல் என் கால் இடறிவிழுந்தாலும் பதறி வந்து ...
கவிதையின் கைபிள்ளை இதில் கருத்துரைத்துள்ளார்
முகில் நிலா
ஆகஸ்ட் 08, 2018 09:00 பிப
பெண்ணினமே நானும் ! அச்சம்,மடம், நாணமெல்லாம் எமக்கு இருப்பதில்லை! சூடும் மல்லிகை உமக்கு மணக்கலாம் எமக்கது சதைஅழுகும் வாசனை! உரசுவதும் தொடுவதும் உமக்கின்பமளிக்கலாம் எமக்கது ...
கவிதையின் கைபிள்ளை இதில் கருத்துரைத்துள்ளார்
முகில் நிலா இதை விரும்புகிறார்
முகில் நிலா
ஆகஸ்ட் 07, 2018 04:35 பிப
தாலாட்டுப் பாட  தாயுமில்லை  தோள்மீது ஏற்ற  தந்தையுமில்லை  ஏனென்று கேட்க உறவுகளும் இல்லை ! காமத்தின் தேடலில்  கருவாய் உதித்தேனோ? மோகத்தில் மதிமயங்கி தாயுக்கு முறையற்றுப் ...
கவிதையின் கைபிள்ளை இதில் கருத்துரைத்துள்ளார்
கவிதையின் கைபிள்ளை and முகில் நிலா liked this
முகில் நிலா
ஆகஸ்ட் 07, 2018 10:01 முப
நா வறண்டு நடை தளர்ந்து உடல் சுருண்டு  நடைபாதையில்  கிடக்கிறேன்!  தட்டை ஏந்தவில்லை என் தன்மானத்தை ஏந்தினேன்  தரங்கெட்ட வார்த்தையில்  தள்ளிப் போ எனச் சொன்ன தனவந்தனுக்கு தெரியுமா ?  என் ...
மேலும் தரவேற்று