கா.உயிரழகன் இதை விரும்புகிறார்
இ.பு.ஞானப்பிரகாசன்
October 12, 2018 06:31 பிப
... .... .... .... .... ... .... .... .... .... தமிழின் ‘ட’வும் ஆங்கிலத்தின் ‘எல்’லும் ஒரே வடிவம்தானே? ஆனால், இப்பொழுதெல்லாம் ‘ட’ வடிவத்திலுள்ள பொருட்கள் எல்லாவற்றையும் நாம் ‘எல்’ வடிவத்தில்தான் ...
இ.பு.ஞானப்பிரகாசன்
... .... .... .... ....
... .... .... .... ....

தமிழின் ‘ட’வும் ஆங்கிலத்தின் ‘எல்’லும் ஒரே வடிவம்தானே? ஆனால், இப்பொழுதெல்லாம் ‘ட’ வடிவத்திலுள்ள பொருட்கள் எல்லாவற்றையும் நாம் ‘எல்’ வடிவத்தில்தான் புரிந்து கொள்கிறோம், கவனித்திருக்கிறீர்களா? “செஸ்ல குதிரை ‘எல்’ ஷேப்ல போகும்” என்கிறோம்; “தெரு ‘எல்’ மாதிரி வளைஞ்சிருக்கு” என்கிறோம்; இப்படி நிறைய!

ஒரு பொருளின் வடிவத்தைப் பார்க்கும்பொழுது கூட அதே வடிவில் இருக்கும் நம் தாய்மொழியின் எழுத்து நமக்கு நினைவுக்கு வரவில்லை; மாறாக, வேற்று மொழியின் எழுத்துதான் நினைவுக்கு வருகிறது என்றால் அதிலிருந்தே தாய்மொழிக்குக் கொடுக்க வேண்டிய இடத்தை நாம் வேற்று மொழிக்கு அளித்துவிட்டோம் என்பது புலனாகிறது, இல்லையா?...

முழுமையாகப் படிக்க - agasivapputhamizh.blogspot.com/2018/10/place-of-the-mother-tongue-in-Tamil-lifestyle.html
இ.பு.ஞானப்பிரகாசன்
ஆகஸ்ட் 20, 2018 08:47 பிப
StartFragmentதவறு செய்பவர் தலைவராகவே இருந்தாலும் எதிர்க்க வேண்டும் எனும் கொள்கை காரணமாகப் பிறந்த கட்சி தி.மு.க. ஆனால் இன்று, செய்தவர் உங்கள் தலைவர் என்பதற்காக, ஒரு மாபெரும் குற்றத்தை ...
இ.பு.ஞானப்பிரகாசன்
ஆகஸ்ட் 11, 2018 04:29 பிப
StartFragmentமரபுசார் வாழ்வியல் (Traditional Lifestyle) எனும் சொல்லாட்சியைத் தவறாகப் புரிந்து கொண்ட கணவனும் மனைவியும் வீட்டிலேயே உயூடியூபைப் பார்த்து மகப்பேற்றுக்கு (பிரசவத்துக்கு) முயல, கிருத்திகா ...
இ.பு.ஞானப்பிரகாசன்
ஜூலை 27, 2018 07:36 பிப
ஆதார் பதிவுச் சேவை (Aadhaar Enrollment Service) உங்கள் வீடு தேடி வர நீங்கள் செய்ய வேண்டியது என்ன? – முதியோர், மாற்றுத் திறனாளிகள் போன்றோரின் முக்கியப் பார்வைக்கு! - ...
மேலும் தரவேற்று