கா.உயிரழகன், பூங்கோதை செல்வன் மற்றும் நபர்கள் இதை விரும்புகிறார்கள்
தமிழ்
தமிழ் சிறப்பு பதிவு
ஜனவரி 06, 2016 12:37 முப
மனசே, ரிலாக்ஸ் ப்ளீஸ்... இதுதான் உலகம்... இதுதான் வாழ்க்கை.... நான் பார்த்தவரையில் உலகத்தில் உள்ள அத்தனை பேரும், மொழி மாறினாலும் அர்த்தம் மாறாமல் துயரத்துடன் எழுப்புகிற கேள்வி - "ஆண்டவன் எனக்கு ...
மொழியற்றவள் and bhuvana_babu liked this
balasubramaniam_jva இதில் கருத்துரைத்துள்ளார்
மொழியற்றவள் and balasubramaniam_jva liked this
மொழியற்றவள் இதை விரும்புகிறார்
நந்தினி இதை விரும்புகிறார்
மேலும் தரவேற்று