கா.உயிரழகன் இதை விரும்புகிறார்
தமிழ் நண்பர்கள்
ஜனவரி 14, 2019 08:11 பிப
உழவர் பணி உயர்ந்த பணி உலகில் உயர்ந்தவர் உழவர் தான்... உலகிற்கு ஒளி தரும் பகலவனுக்கு நன்றி கூறும் பணியாகப் பொங்கல் செய்து... உலகிற்கு வழிகாட்டும் அறிஞர் உழவர் தான்! உழவர் நாளாம் பொங்கல் ...
கா.உயிரழகன் இதை விரும்புகிறார்
தமிழ் நண்பர்கள்
ஜனவரி 01, 2019 09:27 பிப
உலகெங்கும் வாழும் தமிழ்நண்பர்கள்.கொம் உறுப்பினர்கள், வாசகர்கள் எல்லோருக்கும் எமது இனிய ஆங்கிலப் புத்தாண்டு வாழ்த்துகள்.
கா.உயிரழகன், pandima மற்றும் 2 நபர் இதில் கருத்துரைத்துள்ளார்க்ள்
ஆய்க்குடியின் செல்வன், pandima மேலும் 1 நபர் இதை விரும்புகிறார்கள்
கா.உயிரழகன் இதில் கருத்துரைத்துள்ளார்
கா.உயிரழகன் இதை விரும்புகிறார்
தமிழ் நண்பர்கள்
ஆகஸ்ட் 05, 2018 08:53 பிப
தமிழ் நண்பர்கள் எல்லோருக்கும்  நண்பர்கள் நாள் வாழ்த்துகள்! நண்பர்கள் நாளில் - நாம் நமது சூழலுக்கு நல்லவை செய்வோம்! பயனீட்டிய மக்கள் தான் எங்களை நல்ல நண்பர்கள் என்பார்கள்!
மேலும் தரவேற்று