ஜோஸ்
ஜனவரி 11, 2019 04:57 பிப
> > > > காலமெல்லாம் காத்திருப்பேன்………. வாலிப வயதின் மறுபக்கம் அறியத் தந்தவன்! இன்பத்தின் எல்லை வரை அழைத்து சென்றவன்! தனிமையிலும் என்னுள் கலந்து இனிமையாக்கியவன்! இமை மூடும்பொழுதும் தனது குறும்பால் ...
ஜோஸ்
ஜனவரி 11, 2019 04:52 பிப
விழியெட்டு தூரம் வரையிலும் வழியெங்கும் வலிகளே நிறைந்திருக்கின்றது  என் வாழ்வில்! வழிகளில் அல்ல வலிகளிலேயே பயணிக்கின்றேன் எனக்கான புதிய மாற்றத்தினை தேடியே! முயற்சிகளெல்லாம் வெற்றியில் ...
ஜோஸ்
செப்டம்பர் 28, 2016 11:35 முப
உன்னில் என்னை காண்கின்றேன் உன்னில் என்னை ர‌சிக்கின்றேன் உன்னில் என்னை இன்னும் தேடுகின்றேன்  நம்முள் காதலெனும் சுவாஷம் இருப்பதால்!!!
ஜோஸ்
செப்டம்பர் 27, 2016 01:56 பிப
           ( நம் தளத்தில் October 29, 2013 அன்று பதியப்பட்ட பதிவு இது) நட்பு உள்ளங்களை இணைக்கும் தளமிது, நட்பின் எண்ணங்களை பரிமாறும் தளமிது, தமிழினை சிறப்புறச் செய்யும் தளமிது கவிதை ...
மேலும் தரவேற்று