வினோத் கன்னியாகுமரி, ரத்னா தேவி and 1 other commented on this
ரத்னா தேவி இதை விரும்புகிறார்
அஜந்தாராணி
ஜனவரி 31, 2013 11:55 முப
பண்பாடு பண்பாடு படும் பாடு என்னவென்னு சொல்ல…. நாகரீகம் என்ற கருநாகத்தை மாலையாகப் போடும்.. மானமிழந்த மனிதர்கள்… பண்பாட்டு பழக்கங்களை.. மண்தோண்டி புதைத்து விட்ட ...
அஜந்தாராணி
ஜனவரி 31, 2013 11:54 முப
மழைநீர் மாசில்லாத (தூய்மையான) மழைநீரைக் கொடுத்த உன்னை மாசு(தூசு) படுத்தியது யார்?.. பாலீத்(தீ)ன் என்ற பையை பகட்டகாக எடுத்துச் செல்லும் மானிடர்களா..? கவலைப்படாதே ...
வினோத் கன்னியாகுமரி இதில் கருத்துரைத்துள்ளார்
அஜந்தாராணி
ஜனவரி 31, 2013 11:53 முப
பசுமை இயற்கை பசுமையை இருந்த நீ ஏன் வறட்சியாக காட்சியளிக்கின்றாய் பகலவன் உன்னை பாவி(தி)த்து விட்டானோ..? கலங்காதிரு கண்ணே!! நிலவன் வந்து குடைபிடித்து மழையவன் வந்து உன் ...
அஜந்தாராணி
ஜனவரி 31, 2013 11:53 முப
பூ(பா)க்கள் பூக்களைக்கண்டு பாக்கள் பாடும்.. பாவலர்களே…அந்தச் செடியை மண்ணில் ஊன்றிவைத்து நீரூற்றி வளர்த்ததுண்டா…? மரத்தின் நிழல் தேடும் மானிடா ஒரு கோணிப் பையெனும் ...
அஜந்தாராணி
ஜனவரி 31, 2013 11:52 முப
ம(பெ)ண்ணில் மண்ணில்லாமல் மரமில்லை மரமில்லாமல் மழையில்லை மழையில்லாமல் நீரில்லை நீரில்லாமல் நீயில்லை தாயில்லாமல் நாமில்லை மண்ணைத் தொட்டு வணங்குடா.. நீ பெண்ணை மதித்து ...
மேலும் தரவேற்று