விண்மீண்
ஜனவரி 30, 2013 06:22 முப
இந்த சீன மங்கையின் பெயர் ஸாஒ ஜியாங் . ஆனால் இவர் தன்னை தனது தமிழ் பெயரான கலைமகள் என்று அடையாளப் படுத்துவதையே விரும்புகிறார். இவர் தமிழில் புத்தகம் வெளியிட்டுள்ளார் என்றால் நம்ப முடிகிறதா ? 15 ...
விண்மீண்
ஜனவரி 29, 2013 10:58 முப
பூ வாங்க போனேன்,    என் காதலிக்காக......... எல்லாப் பூவையும் வாங்கி விட்டார்கள்,   அவள் கல்யாணத்திற்காக.......
மேலும் தரவேற்று