சிவகுமார், வினோத் கன்னியாகுமரி and 1 other commented on this
yoga இதை விரும்புகிறார்
சிவகுமார்
சிவகுமார்
Re: @nivethika ni anru en edaththil oru roja po thanthu un kathlai sonnai anal enru madum appdi ennai vidu vidu varu uruththaarodu manapanthalil amarvai en anpea...
சிவகுமார்
சிவகுமார்
நிலவு வீண்ணீல் இருந்தாலும் அதன்
வெள்ளீச்சம் பூமியில் தான் அதுபோல நீ
எங்கீருந்தாலும் உன் நினனவு என்றும் என்
மனதில் தான்.ஆரோக்கியமா..காலை வ‌ண‌க்க‌ம்...!அன்பு!!தோழிக்கு
உங்கள் அன்புக்கு உரிய அன்பு சிவா
சிவகுமார்
சிவகுமார்
நிலவு வீண்ணீல் இருந்தாலும் அதன்
வெள்ளீச்சம் பூமியில் தான் அதுபோல நீ
எங்கீருந்தாலும் உன் நினனவு என்றும் என்
மனதில் தான்.ஆரோக்கியமா..காலை வ‌ண‌க்க‌ம்...!அன்பு!!தோழிக்கு
உங்கள் அன்புக்கு உரிய அன்பு சிவா
சிவகுமார்
சிவகுமார்
நீ

கடந்து செல்லும் கண நேரத்தில்

உணர்வின்றி உறைகிறேன் உறைபனியாய்

காற்றாய் கரைவேன் உன் விழியொளி பட்டால்

இயங்க வையடி இதயத்தை இமைவிழிப் பார்வையால்....

இல்லையேல் உறைந்த இதயம் இறந்தே போகும்...
மேலும் தரவேற்று