பிறைநேசன்
டிசம்பர் 12, 2014 02:01 பிப
“மக்களை நாம் நமது கட்டுப்பாட்டுக்குள் வைத்து ஆட்சி செய்ய வேண்டுமானால், அவர்கள் தம்முடைய சொந்த அறிவைப் பெற்றிருக்க கூடாது”இது தான் ஒரு நாட்டை அடிமைப்படுத்த ஒரு ஆட்சியாளன் செய்ய வேண்டியது. நம்மை ஆட்சி ...
பிறைநேசன்
November 29, 2013 06:20 பிப
இந்தத் திருமணம் என்பதில் காதலோ, அல்லது பரஸ்பர அன்பு என்ற ஒன்றோ இருப்பதில்லை. சுத்தமாக இல்லை. ஆனால் அப்படி இருப்பதாக இவர்கள் தங்களைத் தாங்களே ஏமாற்றிக், ஊரையும் ஏமாற்றி விடுகிறார்கள். திருமணத்திற்குத் ...
பிறைநேசன்
ஜூன் 10, 2013 05:08 பிப
“அன்புடையீர், நிகழும் நந்தன ஆண்டு ….” என்ற வரிகளுடன் ஆரம்பிக்கும் எத்தனையோ திருமண அழைப்பிதழ்களை படிக்கிறோம். வாழ்த்துகிறோம். அதை ஒரு சந்தோசமான நிகழ்வாக எடுத்துக் கொள்கிறோம். ஆனால் திருமணம் என்பது ...
மேலும் தரவேற்று