கணேசன், பூங்கோதை செல்வன் and 1 other commented on this
பூங்கோதை செல்வன் இதை விரும்புகிறார்
பெனா
செப்டம்பர் 22, 2016 08:12 முப
தெளிந்தாலும்... அழுக்கே... ஒருசிலர்!
கணேசன், KalpanaBharathi மற்றும் 2 நபர் இதில் கருத்துரைத்துள்ளார்க்ள்
malar manickam இதை விரும்புகிறார்
பெனா
செப்டம்பர் 21, 2016 12:29 பிப
அடர்மேக மடர்ந்துநின்று... அடையாள மழித்தாலும்... புலர்ந்தது காலையென்று... புதுவெளிச்ச மிட்டுக்காட்டி... வென்றுநின் றான்வெய்யோன்..!
கணேசன், பூங்கோதை செல்வன் மற்றும் 5 நபர் இதில் கருத்துரைத்துள்ளார்க்ள்
தாமரை, வினோத் கன்னியாகுமரி மற்றும் நபர்கள் இதை விரும்புகிறார்கள்
பெனா
செப்டம்பர் 20, 2016 05:25 பிப
அன்று காலை முதலே ராசம்மாளுக்கு மனது சாியில்லை, நேற்று தனது மருமகளிடம் தன் மகன் முதியோா் இல்லம் என்று எதையோ பேசிக்கொண்டிருந்ததை அந்த வழியாகச் சென்றபோது கேட்டுவிட்டாள். மனது குறுகுறுத்தது ...
கணேசன், பூங்கோதை செல்வன் மற்றும் 2 நபர் இதில் கருத்துரைத்துள்ளார்க்ள்
காளீஸ், பூங்கோதை செல்வன் மேலும் 1 நபர் இதை விரும்புகிறார்கள்
கணேசன், பூங்கோதை செல்வன் and 1 other commented on this
முகில் நிலா இதை விரும்புகிறார்
பெனா
செப்டம்பர் 18, 2016 08:46 பிப
கவிதைக்கு முதல்வரி... தேடுகிறேன் கிடைக்கவில்லை - என் கவிதைக்கு முதல்வரி... எழுதுகிறேன் பிடிக்கவில்லை! பார்த்ததை புரிந்ததை அறிந்ததை தெரிந்ததை - கவியாய் பதிந்திட நினைக்கயில்தான்... கட்டொன்று ...
மேலும் தரவேற்று