தமிழ் நண்பர்கள்
ஜனவரி 12, 2017 10:02 முப
அன்பான தோழமைகளுக்கு தேசிய இளைஞர் தின வாழ்த்துக்கள்...  மாற்றங்கள் தொடரட்டும் நெஞ்சின் ஈரம் மாற வேண்டாம் நாடும் மொழியும் வேறுபட்டும் சாதி கலவரங்கள் தொடரவேண்டாம் எங்கு பிறந்திடினும் நரம்பினில் ...
தமிழ் நண்பர்கள்
ஜனவரி 01, 2017 12:08 பிப
2016 கடந்த காலமாகி 2017 நிகழ்காலமாய் ...  பேசும் வார்த்தைகள் பார்க்கும் பார்வைகள் செய்யும் செயல்கள் ஒவ்வொரு நொடியின் சிந்தனைகள் ... நல்லதாய் மட்டுமே அனைத்தும் நிகழட்டும்... கடந்த காலம் ...
மேலும் தரவேற்று