உதவி

தமிழ் நண்பர்கள் உதவி
ஜூலை 22, 2012 09:46 முப
  என்னால் தளத்திற்குள் நுழைய இயலவில்லை. ஏன்? தளத்திற்குள் நுழைய இயலாமல் போவதற்கு பல காரணங்கள் இருக்கலாம். பயனர் பெயரையோ கடவுச்சொல்லையோ இங்கிளீஸ் எழுத்திற்குப் பதிலாக தமிழிலோ அல்லது தமிழிற்கு பதிலாக ...
தமிழ் நண்பர்கள் உதவி
ஜூலை 18, 2012 10:33 பிப
  நான் தமிழ் நண்பர்கள் தளத்தில் ஒரு பதிவை பதிந்திருந்தேன். ஆனால் அதை என்னால் பார்க்க இயலவில்லை. ஏன்? தங்களின் பதிவை பார்க்க இயலவில்லை எனில் அதற்கான காரணங்கள் கீழ்கண்டவற்றுள் ஏதேனும் ஒன்றாக ...
தமிழ் நண்பர்கள் உதவி
ஜூலை 18, 2012 10:07 பிப
நமது தளத்தில் தங்களது படைப்புகள் வெளிவரவேண்டும் என நீங்கள் கருதினால் உங்களுக்காக சில உதவித்துளிகள் இதோ: தமிழ் நண்பர்கள் தளம் முழுக்க உறுப்பினர்களாலேயே பதிவுகள் பதியும் படி செய்யப்பட்டுள்ளது. நீங்கள் ...
மேலும் தரவேற்று