தமிழ் நண்பர்களுடன் இணையுங்கள்...

இணைந்த பின் நீங்கள்

  1. இவரது பயனர் தகவல்களை பார்வையிடலாம்
  2. இவரை நண்பராக சேர்க்கலாம்
  3. இவருடன் அரட்டை மட்டும் தனிச்செய்திகள் பரிமாறிக்கொள்ளலாம்.

இன்னும் பல வசதிகளை பயன்படுத்துங்கள்...

பதிவு செய்க!

இவருடன் கடைசியாக இணைந்தவர்கள்

This user has no Friends added at this site!

Please Invite your Friend or add any existing members as your Friend.

நண்பர் செயல்கள்

vinoth's படம்

நான் ஐந்தாம் வகுப்பு படிக்கும் போது தங்கையன் என்ற ஒரு ஆசிரியர் கேள்வி கேட்டார். பகலில் நிலவு தெரியுமா?
தெரியும் என்றேன். ஏனென்றால் சில நாட்களில் அதிகாலையிலும் சில நாட்களில் மாலை வேளைகிளிலும் நிலவை பார்த்திருக்கிறேன்.
பாட நூல் படி தெரியாது என்றால் தான் மதிப்பெண்.
நம்ம கல்வி அமைப்பு அப்படி. பாவம் ஆசிரியர் என்ன செய்வார்.

vinoth's படம்

இஸ்லாமிய தீவிரவாதிகளுக்கு இந்துக்களை கொல்வது புனிதமான பொழுதுபோக்கு. கிருத்துவ மதவாதிகள் பெரியார் போர்வையில் இந்து மதத்தின் மீது வெறுப்பை உமிழ்வது பகுத்தறிவு. இந்துக்கள் மற்ற மதத்தை கேள்வி கேட்டால் அது மதவெறி எனப்படும்.

vinoth's படம்

மனிதனுக்கும் ஐஸ்ஐஸ் அல்கய்தா தீவிரவாதிகளுக்கும் என்ன வித்தியாசம் அனைவரும் மனிதர்கள் தானே அவர்களும் வாய் வழியாகத்தானே உண்கிறார்கள் என கேட்பதற்கு பெயர் இக்காலத்தில் அறிவாளித்தனம் எனப்படுகிறது.

vinoth's படம்

கண்டதையும் வெட்டி தின்னுக்கிட்டு கடவுள் பத்தி பேசுவது இன்றைய நாகரீகம்.

சாய் பாபா நடமாடும் உணவகம்'s படம்

எனது நட்ப்பை எற்றதர்க்கு வணக்கம்